9. klasse

9. klasse

Selvom du vælger efterskolen til, behøver du på ingen måde vælge folkeskolen fra. Vi forbereder dig grundigt til Folkeskolens Afgangsprøve i hjemlige rammer. Ved de særlige fagdage laver du projekter på tværs af klasserne, øver dig i at fremlægge og nørder løs. Gennem vores dygtige undervisere løfter vi dit faglige niveau og personlige dannelse til helt nye højder! Det vigtigste for os er, at du føler dig set.

Skemafag du kender

Vi har alle de fag på skemaet, du kender i forvejen. Vi tilføjer bare lidt hjemlighed og et højt fagligt niveau.

Læs mere

i 9. klasse har du alle de obligatoriske fag og afslutter med Folkeskolens Afgangsprøve. Vi underviser dig i dansk (6 timer), engelsk (3), tysk (3), matematik (5), historie (1), geografi (1), samfundsfag (1), naturfag (3), idræt (2), kristendom (1), sangtime og fællestime (2) - sådan cirka alle de fag, du kender i forvejen. Vi elsker at bruge IT i undervisningen og udfordrer dig både mundtligt, skriftligt og kropsligt!

Luk

"Det er fedt at gå i 9. klasse på SE"

Det er fedt at gå i 9. klasse på SE! Det er nemt at lave gruppearbejde. Så aftaler man bare et tidspunkt, for man er jo sammen hele tiden. Det er også dejligt, at der altid er mulighed for at få hjælp til lektierne, fordi der altid er en lærer.”

Amalie - 9. kl.

Undervisning på dit niveau

I nogle af timerne opdeler vi undervisningen, så du får mulighed for at udvikle dig mest muligt.

Læs mere

Den niveauopdelte undervisning sker på tværs af 9. klasserne i en eller flere timer i løbet af ugen. Til hvert niveau er der tilkoblet en lærer, som underviser præcis på dit niveau, om du så synes, at x’erne i ligningen gør dig rundtosset, eller Pythagoras er barnemad. Her er der tid til at stille spørgsmål og få forklaringerne én gang til.

Luk

Lærerteamet gør dig bedre

Troede du ikke, at din matematiklærer kunne tale dansk? Jo jo. Tre gennemgående lærere involverer sig i din udvikling på tværs af fagene.

Læs mere

Hver klasse har et lærerteam tilknyttet, som holder sig opdateret på dig og din klasses faglige udvikling og trivsel. Lærerne er ofte dine dansk, matematik, tysk eller engelsklærere. Sammen lægger de planer for dig og taler med dig for at finde ud af, hvordan du bedst kan motiveres. På den måde hjælper de dig til at fremelske dit fulde potentiale, så du når dine faglige mål og drømme.

Luk

"Fag man selv har valgt"

I forhold til min gamle skole, tager vi det stille og roligt med eksamen. Udover det er der jo i løbet af skoledagen ikke kun de normale fag, men også valg- og linjefag, som man jo selv har valgt. Det er fedt!”

Simon - 9. kl.

Brug for mere støtte

Læs mere om vores 9. S-tilbud