SE 2040

Fremtidens Sydvestjyllands Efterskole

Bestyrelsen for Sydvestjyllands Efterskole ønsker at skabe de bedste rammer for liv og læring - også i fremtiden. Derfor har de bedt arkitektfirmaet E+N Arkitektur om at komme med et bud på fremtidens SE - SE2040!

Det er der kommet et spændende projekt ud af. Visionen er som altid at skabe læring for eleverne gennem et inspirerende læringsmiljø, et trygt fællesskab og autentiske voksne. Det kræver plads - meget plads. 

Derfor er planen over de næste mange år bl.a. at nyskabe den oprindelige hovedgård, for som det hedder i planen: 
”Visionen er bygge nye, moderne læringsmiljøer på de historiske linjer for dermed at genskabe udtrykket af en del af den oprindelige Hovedgård.
Det vil give mulighed for skolens fortsatte udbygning og udvikling samt skabe et for eleverne attraktivt gårdmiljø, hvor de i endnu højere grad vil leve og opholde sig midt i historien”.

Du kan derfor trygt tilmelde dit barn, for også i fremtiden vil der være et spændende og udviklende læringsmiljø på stedet her.

Hovedgårdens udvikling

Her kan du se en gennemgang af Bramming Hovedgårds udvikling de seneste 165 år, hvor gården er gået fra storlandbrug til en pulserende efterskole i smukke omgivelser.